Akademik

Projelerde Yaptığı Görevler

 1. Kaotik Güvenilir Haberleşme Sistemlerinin Tasarımı ve Gerçekleştiriminde Yeni Yaklaşımlar Erciyes Üniversitesi EUBAP Birimi FDK 2016 6757, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: GÜNAY ENİS, Araştırmacı: ALTUN KENAN, 08/08/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 2. Robot Laboratuvarının Kurulması ve Robot Eğitimlerinin Verilmesi TRH2 2 IQVETII P 03 977, Avrupa Birliği, Araştırmacı,  01/09/2014 – 31/08/2015 (ULUSLARARASI)  

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN Güvenilir Haberleşmede Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi. Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, 6(3) (Yayın No: 4300811)  
 2. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2018). Lorenz-like system design using cellular neural networks. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 26(4), 1812-1819., Doi: 10.3906/elk-1706-309 (Yayın No: 4279510)  
 3. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2018). Switched State Controlled-CNN: An Alternative Approach in Generating Complex Systems with Multivariable Nonlinearities Using CNN. International Journal of Bifurcation and Chaos, 28(06), 1830019, Doi: 10.1142/S0218127418300197 (Yayın No: 4279512)    
 4. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2018). Multi-Scroll Chaotic Attractors in SC-CNN via Hyperbolic Tangent Function. Electronics, 7(5), 67, Doi: 10.3390/electronics7050067 (Yayın No: 4267170)    

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN, ÜNAL CENGİZ (2018). Anahtarlamalı Durum kontrollü HSA Tabanlı Sprott C Kaos Üretecinin FPGA ve FPAA Gerçekleştirimi. International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4332744)
 2. ALTUN KENAN, GÜNAY ENİS (2018). Performance Analysis of Orthogonal Chaotic Signals in Digital Based Chaotic Communication Systems. The International Conference on Innovative Engineering Applications (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4322383)   
 3. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2018). FPAA Implementation of Discrete Time Chaotic Maps. The International Conference on Innovative Engineering Applications (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4322380)   
 4. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2018). Generation of a conservative chaotic system via CNN. Nonlinear Dynamics of Electronic Systems NDES 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4214027) 
 5. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN, ÜNAL CENGİZ (2017). FPGA Implementation of SC-CNN Based Chaos Generator. International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3599981)  
 6. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN, ÜNAL CENGİZ (2017). Implementation of CSK Communicating System With Switched SC-CNN Based Chaos Generator. International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2017 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3599979)  
 7. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN, ÜNAL CENGİZ (2017). Sprott H Kaos Üretecinin FPAA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3599997)  
 8. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2017). BER analysis and application in FPGA and FPAA based communication systems. 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Doi: 10.1109/IDAP.2017.8090227 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3556568)  
 9. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2017). Chaotic system design with quadratic nonlinearities via switched state controlled-cellular neural networks. 2017 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Doi: 10.1109/ECCTD.2017.8093236 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3522699)  
 10. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2017). A performance comparison study of programmable platforms: FPAA and FPGA implementation of COOK communication system. 2017 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Doi: 10.1109/ECCTD.2017.8093237 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3522703)  
 11. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2017). FPAA implementation of CNN based chaos generator. 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Doi: 10.1109/SIU.2017.7960281 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3508702)  
 12. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2016). Hücresel Sinir Ağı Tabanlı DCSK ve COOK Haberleşme Sistemlerinin Performans Analizi. International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium’16, 223-226. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2857001)  
 13. ALTUN KENAN, GÜNAY ENİS (2016). Hücresel Sinir Ağı Tabanlı Kaos Üretecinin Alan Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gerçekleştirilmesi. International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium’16, 219-222. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2857000)  
 14. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2016). Implementation of DCSK chaotic communicating system using CNN based chaos generator. 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 1113-1116., Doi: 10.1109/SIU.2016.7495939 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2845380)  

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. GÜNAY ENİS, ALTUN KENAN (2016). HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin FPGA Kullanılarak Gerçekleştirilmesi. ELECO 2016 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2882275) 
 2. ALTUN KENAN, GÜNAY ENİS (2016). Açık Kapalı Kaotik Anahtarlama Haberleşme Sisteminin HSA Tabanlı Kaos Üreteci ile Gerçekleştirilmesi ve Performans Analizi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları(ASYU) Sempozyumu 2016, 35-39. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2851063)